dissabte, 30 de juny del 2012

Ebre Negre trenca relacions amb Francesc Sánchez Archs de March Editor


El comitè d'organització d'Ebre Negre comunica que trenca relacions amb Francesc Sánchez Archs —propietari de March Editor— de forma definitiva i irrevocable, tot fent constar que l'esmentat individu no ens representa en cap cas davant de cap institució, particular o empresa i que no pot usar el nostre nom sota cap sentit.

Les raons que han dut a aquesta situació són:

  • Incompliment del contracte d'edició d'“Un riu de crims”, llibre sobre el qual Francesc Sánchez Archs no ha fet les liquidacions amb l'organització d'Ebre Negre i autors, com tampoc ha realitzat els pagaments corresponents a la correcció de textos i pròleg del llibre.
  • Incompliment del contracte d'edició de “Clio musa i assassina”, llibre que s'ha imprès, però que no s'ha comercialitzat degut al no compliment de la facturació amb la impremta per tal treball. Ara com ara “Clio musa i assassina” està lligada en un palet a la impremta, a l'espera que Francesc Sánchez Archs es decideixi a pagar el deute, no només d'aquest llibre. Així mateix, Francesc Sánchez Archs també deu la feina d'il·lustració de “Clio musa i assassina”.
  • Les constants mentides i evasives de Francesc Sánchez Archs per assumir aquestes obligacions davant d'Ebre Negre i els autors dels llibres editats, passant ja directament els darrers mesos a no despenjar el telèfon.
  • La reproducció de situacions irregulars com les descrites amb autors que s'han vinculat amb Francesc Sánchez Archs a través d'“Un riu de crims” i “Clio musa i assassina”.
  • La constatació que no vol assumir cap dels deutes que s'han esmentat, sent sabedors que Francesc Sánchez Archs ha rebut ingressos durant aquest temps —per “Un riu de crims” i més llibres— que mai han revertit en solucionar aquesta situació que ha creat.